Case- en caremanagement

AaZert Partner biedt professioneel case- en caremanagement met als doel terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid, bevorderen van re-integratie en zo ... reduceren van uw kosten!

Van beleids- tot operationeel niveau kunnen wij u adviseren en begeleiden bij:

  • verzuimbeleid
  • ziekteverzuimprotocol
  • contracteren verzekeraar(s), arbodienst, re-integratiebegeleiding
  • dossieronderzoek; correspondentie en dossiers WVP-'proof' maken voor WIA-aanvraag of deskundigenoordeel (UWV)
  • verzuimbegeleiding (gesprekken en dossiers)
  • deelname Sociaal Medisch Overleg
  • vraagbaakfunctie op het gebied van sociale wetgeving, en arbeids- en ontslagrecht, bij verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Graag gaan wij met u in gesprek over al uw vragen op het gebied van sociale wetgeving ten aanzien van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en advies en begeleiding die wij u kunnen bieden.