Verzuim

Verzuim van medewerkers kost veel geld en de collega's die het werk moeten opvangen worden er extra zwaar door belast ... met alle gevolgen van dien.

Het aanpakken en terugdringen van verzuim is een lastige en (vaak) ook tijdrovende bezigheid. Verzuimbegeleiding valt en staat bij het maken van de juiste keuzes ... en die goed uitvoeren! En voor het doen van de juiste keuzes en het zorgen voor en goede uitvoering is kennis en kunde vereist, niet alleen van de sociale wetgeving (WvP en WIA) maar ook van arbeidsrecht (wetten en procedures) en communicatie en "bemiddeling" (naar alle partijen: werknemer - verzuimverzekeraar - arbodienst - arbeidsdeskundige - re-integratiedeskundige - UWV)... kennis en kunde die AaZet Partner u in ruime mate kan bieden.