Workshop levensfasebewust Personeelsbeleid

AaZet Partner heeft workshops, werkconferenties en ontbijtbijeenkomsten Levensfasebewust Personeelsbeleid verzorgd voor o.a. intergemeentelijk samenwerkingsverband, managementteams en Ronde Tafel voor HRM-professionals.

Graag gaan wij met u in gesprek over uw verwachtingen van Levensfasebewust Personeelsbeleid en onze ervaringen en informeren wij u over mogelijkheden van werkconferenties, (ontbijt-)bijeenkomsten en workshops die wij (in-company) voor u kunnen verzorgen.

De workshops, werkconferenties en (ontbijt)bijeenkomsten die wij verzorgen zijn meer dan 100%-maatwerk! Daarvoor gaan wij, als dat nodig is meerdere keren, met u aan tafel en bespreken met u uw wensen en verwachtingen. Ook formering van een klankbordgroep kan onderdeel zijn van de orientatie om zo de beste afstemming op uw wensen en verwachtingen te kunnen realiseren.

Uw vraagstelling is voor ons leidend en allesbepalend. Of u nu op zoekt bent naar:

  • een eerste kennismaking met LFBP
  • creeren van bewustwording en draagvlak
  • ontwikkelen van visie en definiëring
  • bepalen van (rand)voorwaarden, slaag- en faalfactoren
  • leren kennen van specifieke instrumenten, werkwijzen en best-practices.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de workshop neem dan contact op via 06-10281996 of mail uw vraag via info@azp.nu.