Levensfasebewust Personeelsbeleid

Met Levensfasebewust Personeelsbeleid speelt u in op ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing, zodat u uw organisatiedoelstellingen kunt blijven realiseren, vandaag ..... en ook nog morgen!

Als uw human capital, medewerkers en management, belangrijkste succesfactor is bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen dan is Levensfasebewust Personeelsbeleid het overwegen meer dan waard!

Met Levensfasebewust Personeelsbeleid wordt op een verfrissende en positieve manier gekeken naar de veranderende wensen en verwachtingen van medewerkers in de diverse levensfasen. En hoe een andere, levensfasebewuste kijk op personeelsbeleid, personeelsmanagement en personeelsinstrumenten stimulerende gevolgen heeft voor het presteren van medewerkers en management en dus van de organisatie.

"Vele wegen leiden naar Rome"... om u te adviseren of te begeleiden bij ontwikkeling en implementatie van Levensfasebewust Personeelsbeleid zoeken wij samen met u de aansluiting bij wat er al is om daar 'levensfasebewust' op voort te borduren. Wij kennen de belangrijkste (rand)voorwaarden en slaag- en faalfactoren en hebben hierop aansluitende werkwijzen en instrumenten ontwikkeld om zo tot succesvol Levensfasebewust Personeelsbeleid te komen.

Resultaat

Meer tevreden en gemotiveerde medewerkers; optimaal inzetbare en bekwame medewerkers; meer arbeidssatisfactie en creativiteit waardoor een nog hogere (interne en externe) klanttevredenheid; minder verzuim en terugdringing van ziektekosten; langer behouden van moeilijk vervangbare en waardevolle kennis en ervaring; beter arbeidsmarktimago waardoor minder last van krapte op de arbeidsmarkt.