Intervisie

Organisaties en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de professionaliteit van de medewerker en het creëren van echte(!) toegevoegde waarde voor de klant. Intervisie is bij uitstek geschikt om te werken aan de kwaliteiten en de onderscheidende waarde van, met name, professionals en (management)teams.

Intervisie is een leer- en ontwikkelmethode waarbij een groep van (maximaal) 6 tot 8 professionals hun werkproblemen bespreekt en elkaar onder deskundige begeleiding helpt het functioneren, professionaliteit en toegevoegde waarde te verbeteren.

Kern van intervisie is 'casusbehandeling' op een gestructureerde en methodische wijze en onder de deskundige begeleiding van een facilitator. AaZet Partner heeft uitgebreide ervaring als facilitator met diverse groepen en een groot aantal intervisiemethoden.

Resultaat

Deelnemers aan intervisie verwerven nieuwe inzichten en een groter probleemoplossend vermogen in de eigen werksituatie, creëren nieuwe oplossingen voor (gezamenlijke) problemen en werken aan effectiever gedrag.