Workshop Ontslag... De praktijk!

Tijdens deze workshop krijgt u geen droge opsomming van wetsartikelen maar een heldere en praktische uitleg over de vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de ontslagroutes. Dit is een interactieve workshop, met de nadruk op actief, waarbij u veel informatie, adviezen en tips krijgt en de mogelijkheid om uw eigen praktijkcases in te brengen!

Deze workshop hebben wij verzorgd voor opleidingsinstituten en werkgeversorganisaties en is bestemd voor directies, management en P&O-verantwoordelijken in het MKB en (not-for-profit)organisaties.

Tijdens de workshop komen aan bod:

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  alles over: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ketenregeling WWZ); aanzeggen (en recht op vergoeding), proeftijd en opzegtermijnen; beëindiging van rechtswege; beëindiging met wederzijds goedvinden; beëindigingsovereenkomst (en bedenktermijn); ontslag op staande voet; & cases
 • Ontslag: opzegging van de arbeidsovereenkomst (UWV)
  alles over: ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en om reden van langdurige ziekte (twee jaar) ; belangrijkste regels en procedures; uitwisselbare functie, afspiegelingsbeginsel en herplaatsing; deeltijdontslag; CAO-commissie; & cases
 • Ontslag: ontbinding van de arbeidsovereenkomst (Kantonrechter)
  alles over: ontbinding door de kantonrechter om 'persoonlijke redenen'; belangrijkste regels en procedures; de 'billijke vergoeding'; & cases
 • Transitievergoeding: bij opzegging en ontbinding
  alles over: hoogte transitievergoeding (en uitzonderingen); voorwaarden voor in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten
 • Doen en niet doen
  alles over: tips (w.o. dossiervorming) en valkuilen.

Desgewenst kan in de workshop ook aandacht worden besteed aan:

 • Collectief ontslag
  alles over: wanneer (wet) melding collectief ontslag; belangrijkste regels en procedures; het sociaal plan; & cases

Om te kunnen waarborgen dat er voldoende gelegenheid is vragen voor te leggen en ervaringen uit te wisselen wordt de workshop aan groepen van maximaal 12 deelnemers aangeboden.

Meer informatie€

Wilt u meer informatie over de workshop neem dan contact op via 06-10281996 of mail uw vraag via info@azp.nu.