Ontslag

De Nederlandse economie heeft de afgelopen jaren een historisch dieptepunt gekend. Maar ook nu, in 2017, zullen werkgevers medewerkers moeten ontslaan, om (meest) uiteenlopende redenen.

Ook zonder crisis ... ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst is voor niemand prettig. Een werkgever ziet een goede werknemer liever niet vertrekken. Vindt het ontslag in een onaangename sfeer plaats dan kan een werknemer het de werkgever knap lastig maken; en dat kan het begin zijn van een lange "proces"-gang die veel tijd, energie en geld kost.

De ontslagprocedure of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een ingewikkeld traject waarbij veel arbeidsrechtelijke fouten, met (grote) financiële consequenties, kunnen worden gemaakt; zeker met alle veranderingen per 1 juli 2015 met intrede van WWZ en het nieuwe ontslagrecht. Om ervoor te zorgen dat het ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst zo probleemloos mogelijk verloopt, biedt AaZet Partner U advies en begeleiding bij:

  • alle mogelijkheden van beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder dat de tussenkomst van UWV (ontslagvergunning) of Kantonrechter (ontbindingsprocedure) is vereist
  • voorbereiden en voeren van ontslaggesprekken
  • opstellen van de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst)
  • beoordelen, binnen de wettelijke kaders, van recht op en hoogte van transitievergoeding 
  • aanvragen van ontslagvergunning bij UWV, om bedrijfseconomische redenen of redenen van langdurige arbeidsongeschiktheid
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter om "persoonlijke" redenen
  • dossiervorming
  • opstellen van een sociaal plan
  • overleg met OR en/of vakbond(en).

Graag gaan wij met u in gesprek over uw vragen en de ontslagbegeleiding die wij u kunnen bieden want... als het moet, doe het dan wel goed!