Onderzoek Medewerkerstevredenheid en medewerkersmotivatie

Met het onderzoek naar tevredenheid en motivatie van de medewerkers werkt u gericht aan verbetering van de prestaties van de medewerkers en het rendement van de organisatie.

Uw medewerkers bepalen het succes van de organisatie. Het is dus van het grootste belang om alles in het werk te stellen zodat de medewerkers optimaal kunnen presteren. Daarvoor is een goed inzicht in de verwachtingen van medewerkers en 'wat hen drijft' essentieel. En als het vinden van de juiste medewerkers lastiger wordt, neemt het belang om te weten wat uw huidige medewerkers 'bindt en boeit' alleen maar toe!

Het kennen van al die redenen van (on)tevredenheid en (de)motivatie van medewerkers is het belangrijkste stuurinstrument waar organisaties over kunnen beschikken.

AaZet Partner heeft een state-of-the-art werkwijze ontwikkeld voor het onderzoek naar (on)tevredenheid en (de)motivatie van de medewerkers. Wij verrichten het onderzoek aan de hand van een achttal arbeids- en organisatiethema's en brengen op inzichtelijk wijze de uitkomsten in beeld.

Resultaat

Graag verzorgen wij voor u onderzoek naar tevredenheid en motivatie van medewerkers met als resultaat: inzichten in en werken aan meer tevreden en gemotiveerde en beter presterende medewerkers!

In de rapportage, die u ontvangt, reiken wij een groot aantal adviezen ter verbetering aan waar de organisatie, P&O en management, direct mee aan de slag kan.