Meten = Weten

Succesvolle organisaties en bedrijven weten welke bijdrage de personele "organisatie" en het human capital leveren aan doelstellingen en prestaties. Wilt u ook weten waar u staat of doet u daar liever een slag naar€

In veel organisaties en bedrijven vinden directie en management dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn ... maar zij weten vaak amper of de personele "organisatie" ook zo is ingericht dat het human capital die bijdrage levert die leidt tot de beoogde prestaties en toegevoegde waarde.

Om organisaties en bedrijven die gericht willen werken aan hun personele "organisatie" en het human capital te helpen bij het realiseren van doelstellingen en prestaties heeft AaZet Partner 'Onderzoek medewerkerstevredenheid en medewerkersmotivatie' en 'P&O-scan' ontwikkeld.