Assessment

Met online assessmentinstrumenten helpen wij organisaties persoonlijkheid, capaciteiten, kwaliteiten, voorkeuren en gedrag van nieuwe en huidige medewerkers, management en (management)teams in kaart te brengen en/of te ontwikkelen.

Toegevoegde waarde van online assessment voor uw organisatie:

  • maatwerk, snelheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid bij ...
  • selectie: de zekerheid dat u de beste kandidaat (intern of extern) selecteert
  • persoonlijke ontwikkeling: medewerkers en management (in potentie) worden objectief beoordeeld op persoonlijkheid, capaciteiten, kwaliteiten, voorkeuren en gedrag en kunnen geholpen worden zich te ontwikkelen en te verbeteren
  • (management)teambuilding: sterke en ontwikkelpunten van een team kunnen worden beoordeeld; oorzaken van conflicten kunnen worden achterhaald en hoe deze kunnen worden voorkomen of opgelost; op welke wijze kan een optimaal teamresultaat worden gerealiseerd.
  • organisatieontwikkeling: signaleren van leerdoelen, competentiegaps en opleidingsbehoeften in een organisatie.